Giảm phí đăng ký tên miền .vn từ 10/1/2011

Giảm phí đăng ký tên miền .vn từ 10/1/2011

Theo Thông tư 189/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu phí, lệ phí đăng ký sử dụng và duy trì tên miền, phí địa chỉ Internet của Việt Nam (sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 10/1/2011), lệ phí cấp đăng ký sử dụng và duy trì tên miền “.vn” sẽ giảm khá nhiều so với mức phí hiện hành.

Tên miền quốc gia .vn

Tên miền quốc gia .vn

Cụ thể, đối với các tên miền cấp 2, lệ phí cấp đăng ký sử dụng sẽ giảm từ 450.000 đồng xuống còn 350.000 đồng/lần.

Về phí duy trì tên miền, tên miền cấp 2 có 1 ký tự sẽ có phí là 40 triệu/năm, 2 ký tự là 10 triệu/năm và tên miền cấp 2 khác là 480.000/năm.

Đối với tên miền cấp 3, lệ phí cấp đăng ký sử dụng hiện nay là 450.000 đồng/lần và theo quy định mới (Thông tư 189) sẽ giảm xuống còn 350.000 đồng/lần đối với tên miền Com.vn, net.vn, biz.vn; giảm xuống còn 200.000 đồng/lần đối với các tên miền dưới: Edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, info.vn và tên miền theo địa giới hành chính (như hanoi.vn…); giảm xuống còn 30.000 đồng/lần đối với tên miền name.vn.

Phí duy trì tên miền cấp 3 cũng sẽ giảm từ 480.000 đồng/năm còn 350.000 đồng/năm; 200.000 đồng/năm hoặc 30.000 đồng/năm tùy từng loại tên miền.

Thông tư của Bộ Tài chính cũng quy định giữ nguyên mức phí địa chỉ Internet so với hiện nay, tức là vẫn từ 1 triệu đến 29,5 triệu đồng tùy theo vùng địa chỉ và theo mức sử dụng.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.