Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản. Bấm vào nút Đăng Ký

BUOC 1 1

Bước 2: Chọn gói tài khoản phù hợp với Doanh nghiệp bạn, sau đó bấm Bắt đầu

BUOC 2 1

Bước 3: Nhập thông tin thanh toán gói. Miễn phí 100% tại Việt Nam

buoc 3

Bước 4: Thành viên thanh toán thành công Và liên hệ chúng tôi để được kích hoạt.

buoc 4