Lào Cai: Tìm thấy 4 khách sạn

Đặt phòng, Tour, Homestay, Xe và nhiều hơn thế... BNB.VN
    Xếp hạng sao Khách sạn

PAO’S SAPA LEISURE HOTEL

Pao's Sapa Leisure Hotel, Mường Hoa, Sa Pa, Lao Cai, Vietnam

Đặt phòng, Tour, Homestay, Xe và nhiều hơn thế... BNB.VN
    Xếp hạng sao Khách sạn

Praha Sapa Hotel

Praha Hotel Sapa, 85 Violet, Sa Pa, Lào Cai, Vietnam

Đặt phòng, Tour, Homestay, Xe và nhiều hơn thế... BNB.VN
    Xếp hạng sao Khách sạn

Silk Path Grand Resort & Spa Sapa

Silk Path Grand Sapa Resort & Spa, Sa Pa, Lao Cai, Vietnam

Đặt phòng, Tour, Homestay, Xe và nhiều hơn thế... BNB.VN
    Xếp hạng sao Khách sạn

Cloud Village Sapa – Sapa Jade Hill

Cloud Village Sapa, Sa Pa, Lao Cai, Vietnam