Tour trong ngày: Hòn Mun – Làng Chài – MiniBeach (bao gồm ăn trưa)

1.550.000 VND

SKU: N/A