Khách Việt có thể đến những quốc gia nào mà không cần xét nghiệm, cách ly?

Điều khiến nhiều khách Việt băn khoăn hiện nay đó là, những nơi nào có thể tới du lịch mà không cần làm xét nghiệm Covid-19 hoặc cách ly.

Read More