Sau khi đặt xong giá lịch, bạn có thể làm theo các bước sau để nhập lịch vào trang web:

Đăng ký & đăng nhập tại đây

Bước 1 : Nhấp vào lịch hiện tại ở phía bên trái, chọn Cài đặt Lịch để mở hộp cài đặt.

Bước 2 : Nhấp vào nút Ica l màu xanh lục để lấy liên kết Ical có chứa giá bạn đã nhập ở bước số 1.

Bước 3 : Trong chi tiết phòng của bạn, hãy chuyển đến tab Ical Sync và dán liên kết ical vào trường sau đó nhấp vào nút Nhập .

Chờ một giây cho đến khi thấy thông báo Thành công.

Bước 4 : Cập nhật phòng của bạn sau đó kiểm tra ở trang đầu.